Slavné sliby fr. Štěpána

V sobotu 8. září na svátek Narození Panny Marie složil bratr Štěpán slavné sliby do rukou strahovského opata Daniela.

 

(foto: R.Fr. Václav a Veronika Murínová)