Starší zprávy k chodu kláštera během nouzového stavu

10.5.2020

Řád bohoslužeb
11.5.-7.6.2020

Od pondělí 11.5.2020 jsou při dodržení předepsaných opatření opět dovoleny veřejné bohoslužby. Až do úplného uvolnění omezení počtu účastníků budou na Strahově probíhat v následujících časech:

ve všedních dnech (pondělí až sobota) v 7:15 a 19:00

o nedělích v 10:00 a 18:00

Příležitost ke svaté zpovědi máte vždy před večerní mší svatou v kapli Ecce homo (vpředu vlevo), příp. kdykoliv po dohodě s knězem.

Pokud by počet účastníků na nedělní dopolední mši svaté měl přesáhnout 100 lidí, bude pro věřící nad tento počet sloužena paralelně mše svatá v Letním refektáři kláštera. Informace Vám vždy podá a Vás nasměruje služba u vchodu.

Hygienická opatření, která zavazují každého účastníka bohoslužby, budou vyvěšena. Děkuji za Vaše pochopení.

I nadále máte možnost sledovat nedělní dopolední mše svaté na Strahově přes Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCBVgbqycLyX34Z0DpgqMsxA).

Přejeme požehnaný mariánský měsíc!

 

 

28.3.2020

Sestry a bratři, milí farníci,

v neděli 29.3. bude mše svatá přenášena živě přes facebook. Na stejné adrese se snažíme každý den streamovat v 18 hodin i nešpory s kompletářem; od pátku 27.3. k nim přes youtube přidáváme i krátké zamyšlení nad jedním ze žalmů a několikaminutové snímky o gregoriánském chorálu.

Přejeme Boží požehnání!

Daniel Janáček, O.Praem., strahovský opat
Norbert Vehovský, O.Praem., administrátor farnosti

 

22. 3. 2020

Sestry a bratři, milí farníci,

portál iDNES nám za opět nabídl přenos nedělní konventní bohoslužby 22.3. v 10 hod. Můžete ho sledovat zde.

Snažíme se každý den zpřístupňovat v 18 hodin modlitbu nešpor přes facebookovou stránku kláštera.

U youtube stále zápasíme s technickými problémy

Přejeme Boží požehnání!

Daniel Janáček, O.Praem., strahovský opat
Norbert Vehovský, O.Praem., administrátor farnosti

 

14. 3. 2020

Sestry a bratři, milí farníci,

portál iDNES nám za současné situace nabídl přenos nedělní konventní bohoslužby 15.3. v 10 hod. Můžete ho sledovat zde.

Intenzivně pracujeme na možnosti zpřístupnit pak další bohoslužby přes youtube.

Přejeme Boží požehnání!

Daniel Janáček, O.Praem., strahovský opat
Norbert Vehovský, O.Praem., administrátor farnosti

 

13. 3. 2020

Sestry a bratři, milí farníci,

s ohledem na současnou epidemickou situaci v naší zemi přistupujeme k následujícím opatřením:

Zrušení bohoslužeb

Na Strahově rušíme s okamžitou platností všechny veřejné bohoslužby i pobožnosti, a to do odvolání. Týká se to všech akcí v kostele i úterní večerní křížové cesty na Petříně. Mešní intence budeme sloužit v den, na který jsou zapsány, ale už při ranní soukromé konventní mši svaté v 7 hod. Pro osobní modlitbu bude každý den od 11 do 18 hod. otevřeno velké zádveří kostela.

Bez účasti lidu bude i nedělní konventní mše svatá v 10 hod. Pracujeme na možnosti zpřístupnit ji přes internet. O výsledku Vás budeme informovat.

Příležitost ke svátosti smíření a svatému přijímání

Možnost přijímat svátosti chceme v určité míře zachovat, ale musíme ji přizpůsobit hygienickým požadavkům. Nabízíme Vám, abyste se s dostatečným předstihem domluvili na času přijetí eucharistie (beze mše svaté) či na svátosti smíření na tel. čísle 777 742 179 (koordinátor P. Ambrož – nedovoláte-li se, zavolá Vám později zpět). Případné návštěvy nemocných domlouvejte, prosíme, též přes koordinátora.

Z rozhodnutí otců biskupů neplatí po dobu těchto opatření povinnost účasti na nedělní mši svaté. Den Páně ovšem můžete slavit sledováním přenosu bohoslužeb (televize, rozhlas, internet) či společnou modlitbou.

Děkujeme za pochopení.

Daniel Janáček, O.Praem., strahovský opat
Norbert Vehovský, O.Praem., administrátor farnosti