Digitalizované sbírky

http://sbirky.strahovskyklaster.cz/

Tato databáze, obsahující část digitalizovaného sbírkového fondu premonstrátského kláštera na Strahově, je vytvářena díky poskytnuté podpoře ze státního rozpočtu ČR na rok 2023.
Výzva č. 0241/2022: Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I. v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru.
Garant výzvy: Ministerstvo kultury ČR, odbor muzeí a galerií.
Název projektu: Digitalizace sbírek.
Registrační číslo projektu: 0241000011

Díla, která mají volná autorská práva, lze prohlížet ve vysokém rozlišení, což umožňuje prohlédnout si díla v detailu. Obrazovou dokumentaci lze užít pouze pro osobní, badatelské a studijní účely s citačním odkazem na zdroj. Pro jakékoliv jiné užití, zejména publikačního a komerčního charakteru, je nutné kontaktovat správu uměleckých sbírek libor.sturc@strahovskyklaster.cz