Kontakty Strahovské obrazárny a uměleckých sbírek

Adresa: Strahovská obrazárna, Strahovské nádvoří 1/132  118 00 Praha 1


Mgr. Libor Šturc, kurátor sbírek obrazů a uměleckého řemesla, vedoucí odd.
tel:    +420 233 107 722;   e-mail


Jiří Stefan, prohlídky, propagace, památková péče
tel.:  + 420 233 107 746;  +420 777 742 185;  e-mail