Kontakty Strahovské obrazárny a uměleckých sbírek

Adresa: Strahovská obrazárna, Strahovské nádvoří 1/132  118 00 Praha 1


Mgr. Libor Šturc, kurátor sbírek obrazů a uměleckého řemesla, vedoucí odd.
tel:    +420 233 107 722;  +420 777 742 170  libor.sturc@strahovskyklaster.cz


Bc. Jiří Stefan,  památková péče
tel.:  + 420 233 107 746;  +420 777 742 185jiri.stefan@strahovskyklaster.cz