Publikace

ŠIDLOVSKÝ, E.G., Strahov, Praha 1995 /verze anglická, německá, francouzská, italská/. Cena 40,- Kč.
Stručný turistický průvodce po Strahovském klášteru. Barevné fotografie.

RYBA, B., Soupis rukopisů Strahovské knihovny, III. - VI/2, Praha 1970-1979. 3 svazky a rejstřík, cena 200,- Kč.

HOFFMANN, F., Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá, 2 sv., Praha 1992. Úvod také v němčině, cena 600,- Kč.

BRODSKÝ, P. - PAŘEZ, J., Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny, Praha 2008, cena 540,- Kč.

VOIT, Petr

Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze / Petr Voit. -- Vyd. 1. -- Praha : Strahovská knihovna, 2015. -- 1335 s. : il.-- (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographia. 6). -- ISBN 978-80-88009-05-4 (váz.). -- ISSN 1213-6514. Cena 1200,- Kč.

VOIT, Petr

Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze : od gotiky na práh baroka / Petr Voit. -- Vydání: první. -- Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2020. -- 409 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 31 cm. -- (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, ISSN 1213-6514 IX.). -- Obsahuje bibliografie a rejstříky. -- ISBN 978-80-88009-18-4 (vázáno)

VOIT, Petr

Rare book bindings from the Strahov Library in Prague : from the Gothic to the treshold of the Baroque / Petr Voit ; translation by Stuart Roberts. -- First edition. -- Prague : Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov, 2020. -- 409 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 31 cm. -- (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, ISSN 1213-6514 IX.). -- Obsahuje bibliografie a rejstříky. -- Přeloženo z češtiny. -- ISBN 978-80-88009-19-1 (vázáno)

VOIT, Petr

Kostbare Bucheinbände der Stiftsbibliothek Strahov in Prag : von der Gotik an die Schwelle des Barocks / Petr Voit ; Übersetzung: Marion Nejedlá. -- Erste Ausgabe. -- Prag : Königliche Kanonie der Prämonstratenser von Strahov, 2020. -- 409 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 31 cm. -- (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, ISSN 1213-6514 IX.). -- Obsahuje bibliografie a rejstříky. -- Přeloženo z češtiny. -- ISBN 978-80-88009-20-7 (vázáno)

 

Bibliotheca Strahoviensis 1/1995. Rozebráno. 
Bibliotheca Strahoviensis 2/1996. Cena 132,- Kč.
Bibliotheca Strahoviensis 3/1997. Cena 132,- Kč.
Bibliotheca Strahoviensis 4-5/2001. Cena 215,- Kč.
Bibliotheca Strahoviensis 6-7/2004. Cena 215,- Kč.
Bibliotheca Strahoviensis 8-9/2007. Cena 275,- Kč.
Bibliotheca Strahoviensis 10/2011. 240 s., cena 275,- Kč.

Bibliotheca Strahoviensis 11/2014. 148 s., cena 198,- Kč

Bibliotheca Strahoviensis 12/2017. 243 s., cena 250,- Kč

Bibliotheca Strahoviensis 13/2018. 268 s., cena 250,- Kč
Sborník  Strahovskou knihovnou. Obsahuje články z oborů monasteriologie, církevních dějin Čech a Moravy, výběrově knihovědy a pomocných věd historických (pokud se vztahují k fondům knihovny). Cizojazyčná resumé.

Uvedené publikace z produkce Strahovské knihovny je možné objednat zde:
http://www.strahovskyklaster.cz/e-shop