Publikace

ŠIDLOVSKÝ, E.G., Strahov, Praha 1995 /verze anglická, německá, francouzská, italská/. Cena 40,- Kč.
Stručný turistický průvodce po Strahovském klášteru. Barevné fotografie.

RYBA, B., Soupis rukopisů Strahovské knihovny, III. - VI/2, Praha 1970-1979. 3 svazky a rejstřík, cena 200,- Kč.

HOFFMANN, F., Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá, 2 sv., Praha 1992. Úvod také v němčině, cena 600,- Kč.

BRODSKÝ, P. - PAŘEZ, J., Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny, Praha 2008, cena 540,- Kč.

Bibliotheca Strahoviensis 1/1995. Rozebráno. Ke stažení v PDF (139 MB).
Bibliotheca Strahoviensis 2/1996. Cena 120,- Kč.
Bibliotheca Strahoviensis 3/1997. Cena 120,- Kč.
Bibliotheca Strahoviensis 4-5/2001. Cena 195,- Kč.
Bibliotheca Strahoviensis 6-7/2004. Cena 195,- Kč.
Bibliotheca Strahoviensis 8-9/2007. Cena 220,- Kč.
Bibliotheca Strahoviensis 10/2011. 240 s., cena 250,- Kč.
Sborník  Strahovskou knihovnou. Obsahuje články z oborů monasteriologie, církevních dějin Čech a Moravy, výběrově knihovědy a pomocných věd historických (pokud se vztahují k fondům knihovny). Cizojazyčná resumé.

Uvedené publikace z produkce Strahovské knihovny je možné objednat zde:
http://www.strahovskyklaster.cz/e-shop