Studovna

Vzhledem k tomu, že Strahovská knihovna nepůjčuje svazky kvůli mimořádné povaze a ceně sbírek mimo klášter, je pro veřejnost pro účely studia knih z jejích fondů otevřena studovna. Studovnu je možné navštívit v otevírací době, k dispozici je příruční knihovna. Staré tisky a rukopisy je nutné objednat nejméně dva pracovní dny předem na emailu nejedlikova@strahovskyklaster.cz

Otvírací doba

pondělí    zavřeno

úterý        9-12, 13-16

středa      zavřeno

čtvrtek     9-12, 13-16

pátek       13-16

telefon: +420 233 107 750;   233 107 710
fax: +420 233 107 750

 

Pomůcky
Katalog knihovny je přístupný zde. Většina produkce 20. a 21. století, asi 10% starých tisků a všechny prvotisky jsou zkatalogizovány podle současných katalogizačních pravidel, záznamy většiny starých tisků jsou převzaty z lístkového katalogu z počátku 20. století. Upozorňujeme badatele, že v Souborném katalogu knihoven je v současnosti přístupný pouze zlomek našich fondů.   
Rukopisná sbírka je také ze tří pětin zpřístupněna v tištěném katalogu B. Ryby, iluminované rukopisy v Katalogu iluminovaných rukopisů P. Brodského a J. Pařeza, digitalizované rukopisy v databázi Manuscriptorium. Přírůstky od r. 1992 jsou k dispozici jednak v přírůstkovém seznamu, část jich je zkatalogizována. 
Příruční knihovna studovny obsahuje běžnou odbornou a encyklopedickou literaturu vztahující se k povaze historické knižní sbírky, navíc však obsahuje některé speciální tituly, především oddělení praemonstratensia, dále s několika desideráty celé řady některých periodik (Analecta Praemonstratensia, Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, Sborník Historického kroužku), encyklopedie (Encyclopaedia Britanica, Brockhaus) a oborové encyklopedické práce a slovníky (Allgemeines Künstlerlexikon, Lexikon für Theologie und Kirche, Theologische Realenzyklopädie, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Lexikon des Mittelalters, Dizionario degli istituti di perfezione) a další díla syntetické povahy z oblasti dějin, dějin umění, pomocných věd historických a teologie.

Reprografické a fotografické služby:
Fotokopie (xerox): A4 - 4 Kč; A3 - 5 Kč. Možnost zhotovování reprodukcí a jejich objednávky lze dohodnout ve studovně.