Studovna

Vzhledem k přetrvávajícím omezením týkajícím se počtu badatelů, kontaktujte prosím před návštěvou badatelny Zuzanu Nejedlíkovou (nejedlikova@strahovskyklaster.cz). Děkujeme za pochopení.

Studovna bude uzavřena od pondělí 20. prosince 2021 včetně do pondělí 10. ledna 2022.

Vzhledem k tomu, že Strahovská knihovna nepůjčuje svazky kvůli mimořádné povaze a ceně sbírek mimo klášter, je pro veřejnost pro účely studia knih z jejích fondů otevřena studovna.

Otvírací doba

pondělí    zavřeno

úterý        9-16

středa      zavřeno

čtvrtek     9-16

pátek       13-16

telefon: +420 233 107 750;   233 107 710
fax: +420 233 107 750

Knihy ke studiu je možno objednávat také e-mailem: nejedlikova@strahovskyklaster.cz. Objednávky rukopisů a signatur začínajících písmenem D nebo sigma adresujte na hedvika@strahovskyklaster.cz  nebo honza@strahovskyklaster.cz. Je nutno objednávat i mailem knihy alespoň jeden celý den předem, tj. objednávky, které dojdou odpoledne před dnem studia nebo téhož dne ráno, budou do studovny expedovány až na další otvírací den.    

Pomůcky
Katalog knihovny je přístupný zde. Většina produkce 20. a 21. století, asi 10% starých tisků a všechny prvotisky jsou zkatalogizovány podle současných katalogizačních pravidel, záznamy většiny starých tisků jsou převzaty z lístkového katalogu z počátku 20. století. Upozorňujeme badatele, že v Souborném katalogu knihoven je v současnosti přístupný pouze zlomek našich fondů.   
Rukopisná sbírka je také ze tří pětin zpřístupněna v tištěném katalogu B. Ryby, iluminované rukopisy v Katalogu iluminovaných rukopisů P. Brodského a J. Pařeza, digitalizované rukopisy v databázi Manuscriptorium. Přírůstky od r. 1992 jsou k dispozici jednak v přírůstkovém seznamu, část jich je zkatalogizována. 
Příruční knihovna studovny obsahuje běžnou odbornou a encyklopedickou literaturu vztahující se k povaze historické knižní sbírky, navíc však obsahuje některé speciální tituly, především oddělení praemonstratensia, dále s několika desideráty celé řady některých periodik (Analecta Praemonstratensia, Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, Sborník Historického kroužku), encyklopedie (Encyclopaedia Britanica, Brockhaus) a oborové encyklopedické práce a slovníky (Allgemeines Künstlerlexikon, Lexikon für Theologie und Kirche, Theologische Realenzyklopädie, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Lexikon des Mittelalters, Dizionario degli istituti di perfezione) a další díla syntetické povahy z oblasti dějin, dějin umění, pomocných věd historických a teologie.

Reprografické a fotografické služby:
Fotokopie (xerox): A4 - 4 Kč; A3 - 5 Kč. Možnost zhotovování reprodukcí a jejich objednávky lze dohodnout ve studovně.