Historický archiv

Historický archiv Královské kanonie premonstrátů patří k významným archivním fondům a neopominutelným zdrojům pro studium církevních dějin Čech a Moravy. V současné době je deponován v I. oddělení Národního archivu.  Fondy jsou přístupné pro studijní účely s výjimkou hospodářských a personálních spisů od počátku 20. století.

V případě zájmu o studium těchto zdrojů je nutno žádat o povolení bibliotékáře Strahovské knihovny. Žádost lze zaslat poštou nebo mailem a měla by obsahovat přesné údaje o předmětu a důvodu studia. Archiv obsahuje sbírku více než 580 listin od konce 12. do 20. století a rozsáhlý spisový materiál vztahující se k dějinám kláštera a jím vlastněných statků a spravovaných farností. Digitalizace listin proběhla ve spolupráci s Národním archivem v rámci projektu Monasterium, kde jsou také přístupné ke studiu.

Digitalizovaný inventář je přístupný zde. Vzhledem k probíhajícímu zpracování některých částí fondu však nemusí být vždy aktuální, doporučujeme konzultaci s příslušnými odbornými pracovníky.

Výběr historických fotografií areálu Strahovského kláštera, zpracovaný v projektu Topothek Portal, je dostupný zde.