Přístup ke katalogu a fondům knihovny

KATALOG KNIHOVNY V SYSTÉMU TRITIUS 

Rukopisy

Nejméně konsolidovaná část elektronického katalogu. Záznamy byly přebírány ze starého lístkového katalogu spíše pro úplnost. Doporučujeme kontrolu v tištěných katalozích (B. Ryba, Soupis rukopisů Strahovské knihovny IV.-VI., Praha 1970-1979 a P. Brodský - J. Pařez, Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny, Praha 2008). Nejcennější a nejvíce využívané rukopisy a signaturové řady DA I, DA II, DA III, DA IV a DA V jsou v digitalizované podobě přístupné na portálu manuscriptorium.com.

Prvotisky

Sbírka je v elektronickém katalogu kompletně rekatalogizovaná, stav odpovídá tištěnému katalogu Petra Voita (Katalog prvotisků Strahovské knihovny, Praha 2015). V elektronickém katalogu jsou dále přírůstky, které knihovna získala po roce 2015.

Staré tisky

Asi 90% záznamů jsou záznamy převzaté ze starého lístkového katalogu. Rekatalogizace probíhá ad hoc, podle pravidel jsou katalogizovány nové přírůstky (převážně dary, z větších celků např. Knihovna františkánů z Hořovic, knihovna redemptoristů, knihovna Arcibiskupského semináře v Praze). Nově vytvořené záznamy jsou zpřístupňovány v Souborném katalogu ČR.

Produkce 19. století

Asi 70% záznamů je převzato ze starého lístkového katalogu.

Současná literatura, periodika

Většina fondu je v elektronickém katalogu zpracovaná podle katalogizačních pravidel, cca čtvrtina záznamů je převzata ze starého lístkového katalogu, podle možností se nové záznamy zpřístupňují v Souborném katalogu ČR.

Mapy

Pouze základní záznamy, postupně se konsolidují. Sbírka je digitalizovaná, u jednotlivých záznamů jsou přivěšeny digitalizáty. 

 

V katalogu dále najdete vybrané staré tisky z knihovny kláštera v Nové Říši (katalogizace probíhala 2017-2019 ve spolupráci kanonie premonstrátů v Nové Říši, Strahovské knihovny a Historického ústavu AV ČR, v.v.i. v rámci projektu NAKI Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši). Signatura těchto tisků začína NŘ.

V katalogu NENÍ přístupná grafická sbírka, která je inventovaná v neveřejné databázi. Sbírka je postupně zveřejňována na portálu eSbirky.cz

Akviziční profil tvoří zejména literatura teologická, obecné příručky a speciální příručky ke studiu vlastních historických fondů (také zahraniční literatura). Ve fondu je dále zahrnuta uměleckohistorická a technická literatura získaná z darů a pozůstalostí (především se jedná o dar Jaroslava Stacha - signatura S, Emanuela Pocheho - signatura P, Jaroslava Kadlece - signatura M, Jasoně Schütznera - signatura K a Anežky Merhautové - signatura N) a lužickosrbská literatura z pozůstalosti Dr. Zdeňka Boháče (signatura IIB).

Od roku 2002 jsme pracovali v knihovnickém systému Clavius. Během roku 2016 jsme s podporou programu Ministerstva kultury VISK3 přešli z formátu UNIMARC do formátu MARC21 a zároveň na systém Tritius.