Sbírky

Historické sbírky Královské kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi mimořádně významné kolekce svého druhu v České republice. Bezpochyby nejvýznamnější je věhlasná Strahovská knihovna s rozsahem kolem půl milionu knižních svazků, v niž je uloženo přibližně tři tisíce rukopisů, půl druhé tisícovky inkunábulí a ke čtvrt milionu starých tisků.

Další významnou sbírkou je kolekce obrazů, čítající půldruhého tisíce maleb od středověku po současnost. Krom toho klášter vlastní a ve většině případů i uchovává desetitisíce dalších sbírkových předmětů nejrůznějšího charakteru - od grafik, map, hudebnin, přes nejrůznější kategorie užitého umění až po historický archiv.