Other activities in the area

Museum of National Literature / Památník národního písemnictví
tel. 220516695 - switchboard
post@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz 

MIRO gallery
tel. 233354066, fax 233354075
info@galeriemiro.cz
www.galeriemiro.cz

Museum of Miniatures/ Museum miniatur
tel.233352371
www.muzeumminiatur.cz/en/
posta@muzeumminiatur.com 
www.muzeumminiatur.com

Residence Monastery****
tel. 233090200, 721400489, fax 233901070
monastery@avehotels.cz 
www.avehotels.cz

Monastic Brewery / Klášterní pivovar Strahov
tel. 233353155, fax 233355690
info@klasterni-pivovar.cz 
www.klasterni-pivovar.cz

Great monastic Restaurant / Velká klášterní restaurace
tel. 242451188, fax 233352730
info@klasterni-restaurace.cz 
www.klasternirestaurace.cz

Hotel Questenberk****
Úvoz 15/155, 110 00 Praha 1 - Hradčany
tel. +420220407600
fax +420220407601
hotel@questenberk.cz
www.questenberk.cz 

Bellavista restaurant
Strahovské nádvoří 1, 110 00 Praha 1
tel. + 420220517274
www.bella-vista.cz

Lindner Hotel Prague Castle****
Strahovská 128, 118 00 Praha 1
tel. +420226080000, fax +420226080200
info.prague@lindnerhotels.cz
http://lindner-prague-castle.hotel-rn.com

Restaurant Peklo
Aperitivo s.r.o.
tel. +420220516652; Fax: +420220516815,
www.peklo.com   restaurant.peklo@gmail.com