Aktuality z obnovy areálu

V měsících říjnu až prosinec 2018 bylo postaveno lešení v kostele po levé straně až do presbytáře, demontován oltář v presbytáři a převezen do dílny k restaurování. Restaurátoři provádí čištění soch, maleb a výzdoby kostela pro rozšířené restaurátorské průzkumy (hlavní oltář, baldachýnový tabernákl, kazatelnu, sochy v nikách, štukové rámy nástěnných maleb v bočních kaplích, stěny presbyteria, bočních oltářů a kostela, nástěnné malby figurální a dekorativní, olejomalby a Andrýskův sál.)

Dále byla provedena demontáž na Svatých schodech a demontáž parketové podlahy v Andrýskově sále. V průběhu demontáže podlahy v Andrýskově sálu  byla zjištěna přítomnost dřevomorky. Došlo k odbornému rozebrání kachlových kamen a odvezení do ateliérů k restaurování.


Byly provedeny bourací práce ve dvorním křídle za kotelnou. Jsou vybourány novodobé podlahy a příčky dle schválené projektové dokumentace. V ambitech pokračovalo odstranění násypů nad klenbami pro nové skladby podlah a zavlhlé venkovní omítky na fasádě dvorního křídla.

Od 10. ledna 2019 budou lavice v bazilice dány do jedné řady a bude zde probíhat stavba lešení i na pravé straně od vstupu do kostela. Tato strana se bude stavět na etapy.