Aktuality z obnovy areálu

2018
říjen - prosinec

Bylo postaveno lešení v kostele po levé straně až do presbytáře, demontován oltář v presbytáři a převezen do dílny k restaurování. Restaurátoři provádí čištění soch, maleb a výzdoby kostela pro rozšířené restaurátorské průzkumy (hlavní oltář, baldachýnový tabernákl, kazatelnu, sochy v nikách, štukové rámy nástěnných maleb v bočních kaplích, stěny presbyteria, bočních oltářů a kostela, nástěnné malby figurální a dekorativní, olejomalby a Andrýskův sál.)
Dále byla provedena demontáž na Svatých schodech a demontáž parketové podlahy v Andrýskově sále. V průběhu demontáže podlahy v Andrýskově sálu  byla zjištěna přítomnost dřevomorky. Došlo k odbornému rozebrání kachlových kamen a odvezení do ateliérů k restaurování.
Provádí se přípravné práce pro realizaci prací v ambitech a následně provedeny bourací práce ve dvorním křídle za kotelnou. Jsou vybourány novodobé podlahy a příčky dle schválené projektové dokumentace. V ambitech pokračovalo odstranění násypů nad klenbami pro nové skladby podlah a zavlhlé venkovní omítky na fasádě dvorního křídla.
Byl zhotoven a předložen rozšířený restaurátorský průzkum na hlavní oltář, kovový oltář, kazatelnu, sochy v nikách, štukové rámy nástěnných maleb v bočních kaplích, stěny presbytáře, bočních oltářů a kostela, nástěnné malby figurální a dekorativní, olejomalby a Andrýskův sál, dále na Kapli Nejdražší Krve Kristovy, Kapli sv. Andělů Strážných, Kapli sv. Augustina, Kapli sv. Josefa, loď a presbytář.

2019
leden

Stavba stavba lešení i na pravé straně interiéru baziliky od vstupu do kostela. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou prováděny restaurátorské práce pouze v kostele, dále provedeno osekání vnitřních vlhkých omítek v zimní kapli. V Andrýskově sálu byl odvezen zbytek kamen a provedeno odstranění materiálu, který je napaden dřevomorkou.

únor
Provádí se restaurátorské práce v kostele a zahájily stavební práce v ambitech,vlhká omítka v zimní kapli byla osekána. Aktuálně jsou doplňovány průzkumné práce a ve spolupráci s památkovými orgány projednávány jednotlivé postupy prací a to včetně detailního propracování způsobu rekonstrukcí a restaurování.
 

Ozvěny v tisku:
https://www.idnes.cz