Hlavní aktivity projektu

 • Digitalizace interiéru a exteriéru památky
  Cílem jedné z hlavních aktivit je digitálně dokumentovat celou památku a zajistit tak ochranu jejího kulturního dědictví. Digitalizace umožní trvalé zachycení prostřednictvím využití nejmodernějších technologií a vytvoří tak široký zdroj digitálního obsahu pro účely prezentace výsledků projektu veřejnosti.
 • Vybudování depozitního informačního systému pro správu muzejní sbírky
  Aktivita přímo navazuje na výstupy z činností prováděných v rámci první aktivity - digitalizace exteriérů a digitalizace interiérů a mobiliáře s cílem efektivní správy a prezentace kulturního dědictví.
 • Vybudování zabezpečovacího systému pro depozitář a nově vzniklé expozice
  Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro zvýšení zabezpečení památky a ochranu před krádeží nebo požárem.
 • Tvorba digitálního obsahu pro nové digitální aplikace a expozice
  Hlavním záměrem aktivity je vytvořit atraktivní prezentaci výsledků digitalizace pro širokou veřejnost. Aktivita využívá bohatý obsah získaný nejmodernějšími technologiemi a postupy 3D snímání objektů a exteriérů.

Digitalizace umožní vytvořit virtuální podobu interiéru a exteriéru objektu v podobě moderního dlouhověkého digitálního obsahu. Realizací projektu vznikne depozitní informační systém pro správu mobiliáře památky, který zlepší a zpřehlední evidenci předmětů, zvýší její zabezpečení a ochranu a bude využitelný v digitální podobě. Nová expozice umožní prezentovat informace o památce výjimečným, atraktivním, naučným a zábavným způsobem.

Digitalizace je pro památku významným krokem z několika důvodů, neboť představuje:
- zlepšení stavu správy sbírek
- zajištění ochrany sbírkových předmětů
- nové možnosti prezentace sbírek
- nové možnosti badatelského využití
- ke zdokumentování současného vizuálního stavu objektu památky a jejího mobiliáře pro další generace