Digitalizace sbírek

Na projekt je poskytována finanční podpora ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 v rámci „Výzva č. 0241/2022 – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I. v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru“

Cílem projektu je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí.

Projektové aktivity probíhají v termínu od dubna 2023 do 15. 11. 2023, registrační číslo projektu je 0241000011.
Pomocí hlavní aktivity projektu dojde k digitální dokumentaci kulturních statků, movitých kulturních památek, sbírkových předmětů a předmětů kulturní hodnoty formou fotodokumentace. Výsledky projektu budou v náhledové kopii společně s metadaty zveřejněny na webovém portálu Strahovského kláštera. Současně dojde k bezpečnému uložení digitalizovaných dat včetně metadat.

V současné době probíhá realizace projektu, při níž je dokumentována historická obrazová sbírka Strahovského kláštera a kolekce precióz a parament.