Předpokládaný rozsah stavebních a restaurátorských prací

Rekonstrukce a obnova reprezentačních prostorů v 2. np pravého křídla:
Andrýskův sál, Čínský salonek, Opatský pokoj, Francouzský sál a navazující prostory (toalety, kuchyňka).
restaurování umělecko-řemeslných prvků
rekonstrukce elektrorozvodů        
osvětlení (elektrické rozvody, osvětlovací prvky)
vytápění (vedení a otopná tělesa)
kanalizace a vodovod (rozvody, zařizovací předměty, apod.) navazujících prostor
zabezpečení (EPS, EZS)
rekonstrukce/obnova stavebních konstrukcí

Revitalizace baziliky:
restaurování umělecko-řemeslných a stavebních prvků
rekonstrukce elektrorozvodů        
osvětlení (rozvody, osvětlovací prvky)
ozvučení (rozvody, ozvučovací technika)
zabezpečení (EPS, EZS)
vytápění resp. zlepšení komfortu prostředí uživatelů (vytápěné lavice)

Revitalizace navazujících prostor baziliky a objektu svatých schodů
Svaté schody, sakristie, kaple, knihovna, muzeum.
restaurování umělecko-řemeslných prvků
rekonstrukce elektrorozvodů        
osvětlení (rozvody, osvětlovací prvky)
zabezpečení (EPS, EZS)
vytápění (kaple + sakristie)
mobiliář muzea a vybavení kaple
stavební úpravy zázemí muzea, obnova toalety

Úpravy dvorku pravého křídla
restaurování umělecko-řemeslných prvků
vydláždění vč. úpravy vjezdu
řešení mobilní zeleně
odvodnění
osvětlení dvorku
rekonstrukce fasády

Úpravy hlavního nádvoří
restaurování sousoší sv. Norberta a umělecko-řemeslných prvků
revitalizace travnatých ploch
řešení zeleně a zpevněných ploch
obnova východního vstupu do baziliky
umístění akumulačních nádrží na dešťovou vodu

Rekonstrukce ambitů
vytvoření zázemí a úprava několika polí arkádové chodby pro společenské využití.

restaurování umělecko-řemeslných prvků
rekonstrukce elektrorozvodů        
stavební úpravy pro vytvoření zázemí pro konání společenských akcí
kanalizace a vodovod (rozvody, zařizovací předměty, apod.) zázemí
osvětlení (elektrické rozvody, osvětlovací prvky)
vytápění nově navržených dispozic
zabezpečení (EPS, EZS)
mobiliář ambitů a vybavení zázemí
rekonstrukce fasády