Přínosy digitalizace

  • záchrana originálních sbírkových předmětů - v případě, že jde o poškozený předmět a    existuje předpoklad jeho fyzického zániku, představuje digitalizace jednu z možností jeho zachování.
  • ochrana originálních sbírkových předmětů - vytvořením digitálních kopií předmětů a jejich připojení k dokumentačnímu záznamu snižuje nutnost manipulace se samotnými sbírkovými předměty, např. při přípravě výstavy. Omezuje se tak možnost jejich poškození.
  • pomoc při popisu a katalogizaci sbírkových předmětů - digitalizace usnadňuje v některých případech popis a katalogizaci sbírkových předmětů. Možnost zvětšení, přiblížení, inverze obrazu, úprava kontrastu či světla umožní kurátorovi pohledy, kterých není lidské oko schopno.
  • archivační hledisko - digitální kopie jsou také důležitým vodítkem v případě odcizení či ztráty a zničení předmětů a to jak pro policii a ministerstvo kultury, tak pro kurátory a restaurátory.
  • zrychlení vyřízení badatelských požadavků - digitální kopie umožňují rychlejší obsluhu badatele, bez nutnosti manipulovat s předměty. V některých případech umožňují badateli se "obsloužit" sám a ke kurátorovi přijít již s konkrétním požadavkem.
  • otevření se veřejnosti - využívání databázových on-line prohlížečů umožňuje přístup k informacím bez omezení prostorem, časem, fyzickým či jiným znevýhodněním.
  • nové možnosti prezentace - jakmile je pořízena digitální kopie předmětu, usnadní a zrychlí se výroba dalších kopií např. k prezentačním účelům. Digitalizované sbírkové předměty je možné využít k netradičním prezentacím, jako jsou e-výstavy.