Projekt digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Číslo projektu je CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000357. Projektové aktivity budou v areálu baziliky na Svatém Kopečku probíhat do 30. října 2021.
Cílem projektu je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Pomocí hlavní aktivity projektu – digitalizace exteriéru a interiéru památky dojde k vytvoření nové expozice, která bude zpřístupněna veřejnosti. Jedná se o moderní a novodobý způsob uchopení prezentace památky, který umožňuje dlouhodobé udržitelné funkční využití s ohledem na dnešní potřeby návštěvníků.
Výstupem bude zatraktivnění kulturního dědictví s nově zpřístupněnou částí památky, která návštěvníkům umožní zhlédnutí multimediální prezentační formy za pomoci nejmodernějších technologií. Realizace projektu také přispívá k opatření vedoucích k zefektivnění a ochraně mobiliárních fondů, které jsou součástí objektu.