Cíle a výsledky projektu obnovy

Cílem projektu je provedení rozsáhlé revitalizace klášterního areálu. Výsledkem bude obnovený areál kulturní památky: projekt řeší obnovu nemovitosti i mobiliáře, obnova zahrnuje prvky exteriéru i interiéru. Bude odstraněn nevyhovující, resp. v případě některých prvků (sochařských prvků, dřevěných podlah apod.) až havarijní stav památky. Rekonstrukce a obnova doposud uzavřených nebo omezeně přístupných prostor umožní jejich nové anebo kvalitnější využití veřejností (např. bude obnoven/rozšířen prostor historické knihovny a muzea, budou rozšířeny návštěvnické prohlídkové trasy). Rovněž obnovou hlavního nádvoří, vnitřní historické zahrady a vhodnými úpravami ambitů bude dosaženo nových přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb a využití návštěvníků. Budou provedena opatření k ochraně a zabezpečení památky, počítá se i s odstraněním přístupových bariér (např. bude řešena návaznost prostor nebo obnovení východního vstupu do baziliky). Důsledkem realizace bude plnohodnotné využití a znovu zpřístupnění památky veřejnosti, plánuje se otevření nově zpřístupněných prostor a nových návštěvnických tras.