Nové Svatokopecké muzeum

V posledních březnových dnech finišovaly práce na přípravě Svatokopeckého muzea. Expozice je umístěna do přízemí a patra vnitřního traktu Svatokopeckého areálu se Svatými schody. Do vitrín byly postupně umístěny cenné historické artefakty, spojené s jedním z nejvýznamnějších poutních míst v naší zemi. Řada z nich předtím prošla rukama restaurátorů, aby jim navrátili jejich původní lesk a krásu. Návštěvník si v novém muzeu bude moci prohlédnout fragmenty vzácně dochované nejstarší fáze výzdoby baziliky vedle originálů obrazů. Oko laika i odborníka  ocení ukázky liturgických textilií, zvláště část soupravy moravské provenience z poloviny 18. století i početný soubor liturgického náčiní, mezi nimiž vynikají dva kalichy z konce 17. století či nově restaurovaná monstrance se sv. Norbertem, zapůjčená z kostela sv. Štěpána u bývalého premonstrátského kláštera na Hradisku. Nepřehlédnutelný je také unikátní soubor barokních skříněk s ostatky světců, tvz. klášterních prací.
Expozice zdůrazňuje poutní charakter místa, připomíná zdejší bratrstva, korunovaci milostného obrazu r. 1732 i poutnictví 20. století. V sále bývalé knihovny pak bude Matice Svatokopecká na obměnných výstavách prezentovat současné aspekty poutnictví.
Klenotnice Svatokopeckého muzeaDalším výjimečným návštěvnickým zážitkem bude prohlídka rekonstruovaných prostor historických sálů v budově barokní rezidence. Podívat se sem ale bude možné jen za omezených možností v předem stanovených termínech.
Otevření nového muzea navazuje na dokončenou etapu obnovy Svatokopeckého areálu, financovanou z prostředků EU. Samotné muzeum čekají v následujícím období další obohacení. Ještě v průběhu tohoto roku bude expozice doplněna o zajímavý prvek. Díky chytrým telefonům a tabletům se totiž návštěvník setká s Janem Andrýskem, jenž stál ve 30. letech 17. století u zrodu tohoto poutního místa. Ten jej pak bude provázet celým areálem a návštěvník se od něj dozví řadu dalších informací. V prostorách muzea bude rozmístěno několik infokiosků, v nichž se budou moci uživatelé podrobně podívat na detaily výzdoby celého areálu a dozvědět se další údaje. Tato část je výsledkem projektu digitalizace Svatokopeckého areálu, financovaného rovněž z finančních prostředků Evropské unie. V další etapě je pak naplánováno kompletní restaurování freskové výzdoby Svatých schodů, Zimní kaple i dalších, dosud nepřístupných prostor areálu.