Popis projektu obnovy

V poutním areálu na Svatém Kopečku probíhají od října 2018 stavební a restaurátorské práce. Při nich budou provedeny opravy oken i dveří, rekonstrukce podlah, oprava omítek, kompletní rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce vytápění, slaboproudé a specializované elektroinstalace (osvětlení, ozvučení, zabezpečovací systémy eps, ezs), rekonstrukce fasád, rekonstrukce zpevněných ploch. Restaurátorské práce budou zahrnovat obnovu stávajících umělecko-řemeslných prvků, zvláštní pozornost je věnována návštěvnicky atraktivním celkům (reprezentační sály, bazilika, objekt svatých schodů). Bude prováděna obnova štukových prvků, dřevěných prvků, restaurování dřevěných sochařských děl, kamenných prvků, malířských děl, umělecko-řemeslných prvků, restaurování umělého mramoru, restaurování sochařských děl, kamen, vitráží, podlah (kamenné a dřevěné), dveří i oken atd.

Práce se uskutečňují v těchto částech areálu:

bazilika Navštívení Panny Marie, vč. navazujících prostor
objekt Svatých schodů (kaple, sakristie, muzeum, svaté schody, knihovna, depozitář a navazující prostory)
pravé křídlo (rezidence) - reprezentační sály (Andrýskův sál, Čínský salonek, Francouzský Sál, Opatský pokoj) a navazující prostory v 2NP
pravé dvorní křídlo (rezidence) - zázemí ambitů a navazující prostory v 1NP; fasády
dvorek pravého dvorního křídla
hlavní nádvoří se sochou Sv. Norberta
jižní část ambitové chodby hlavního nádvoří, vč. fasády

Součástí projektu je také obnova, rozšíření a úprava expozice v muzeu Matice svatokopecké a prostor historické knihovny v areálu památky.

Budou provedena doplnění či výměna movitého vybavení areálu, tak aby se zvýšil morální a estetický standard. Mezi nové vybavení patří zejména vybavení zázemí ambitů nábytkem zohledňující navrhované využití, výměna vitrín muzea; výměna lavic, doplnění vybavení pro komfort návštěvníků.