Kostel sv. Jakuba v Jihlavě - rekonstrukce krovu a pláště střechy

Královské kanonii premonstrátů na Strahově, jako vlastníku národní památky,  kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě, byla v měsíci březnu roku 2017 poskytnuta v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 dotace na akci "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Cílem tohoto projektu je zachování autentičnosti a integrity kulturního dědictví , to znamená zlepšení stavu národních kulturních památek, čímž podpořit naplňování Úmluvy Unesco v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví též strategie. 

Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 30 920 629,76 Kč, 
z toho dotace  ze strukturálního fondu ERDF  je ve výši    85 %
z toho dotace ze státního rozpočtu ve výši                         10 %
z toho soukromé zdroje příjemce  ve výši                            5 %

Zahájení prací na samotné rekonstrukci - opravě je v květnu 2017, ukončení pak ke konci dubna 2019.

Dodavatelem prací je firma Báča, Polička spol. s r.o., která zakázku získala v rámci otevřeného výběrového řízení
realizovaného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nabídková, smluvní cena je ve výši 26 796 152,- Kč včetně DPH.

Předmětem opravy bude oprava konstrukce krovu hlavní lodi a presbytáře datovaného rokem vzniku 1539, a to pomocí celodřevěných spojů dle projektu vyhotoveného projekční kanceláří Ing. Vít Mlázovský. Součástí opravy je pokládka nové pálené glazované krytiny, nové klempířské prvky z Cu, hromosvod a doprovodné stavební práce.

Po ukončení opravy bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti, čímž bude naplněn další z cílů, zvýšení návštěvnosti města Jihlavy s pozitivním efektem v oblasti ekonomické a sociální.

Dne 31.8.2019 byla úspěšně dokončena oprava konstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Doba opravy se prodloužila z objektivních důvodů o  čtyři měsíce. Na opravu bylo spotřebováno cca 110 m3 hraněného řeziva a cca 80 tisíc glazovaných bobrovek. Veškeré práce byly provedeny ve vysoké kvalitě. Celkové způsobilé náklady, které splnily podmínky IROPu dosáhly výše 22 549 629,- Kč bez DPH, což představuje částku 27 285 051,- Kč včetně DPH. To znamená, že došlo k navýšení celkových způsobilých nákladů o necelá 2 procenta oproti smluvní ceně. Doprovodné, nezpůsobilé náklady, které v plném rozsahu hradí Královské kanonie premonstrátů na Strahově se blíží ke 2 mil. Kč, a z větší části se týkají zajištění budoucího zpřístupnění krovu veřejnosti.

Rekonstrukce střechy ve sdělovacích prostředcích:

https://jihlava.idnes.cz/

http://regiony.impuls.cz/

https://www.ceskatelevize.cz/

CT24

https://jihlavsky.denik.cz/

https://www.archiweb.cz/

http://www.jihlavske-listy.cz/

proglas.cz

jihlavské listy

dřevařský magazín

jihlavská drbna

parlamentní listy