Aktuálně z digitalizace

1. etapa projektu:

K 31.7.2021 byla dokončena 1. fáze projektu, během které vybraný dodavatel Vertical Images s.r.o. provedl, v průběhu 2020 – 2021, práce na digitalizaci poutního areálu Svatý Kopeček a tvorbě digitálního obsahu.
 

Práce, provedené ve druhé etapě projektu:

Ve druhé etapě projektu, která proběhla v období od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2022, byly dokončeny všechny plánované projektové aktivity: byla dokončena digitalizace interiéru a exteriéru areálu baziliky na Svatém Kopečku, byly dokončeny nové digitální aplikace a expozice pro uživatele a návštěvníky. V areálu baziliky byly spuštěny i dva nové komplexní systémy: jednak zabezpečovací systém a dále depozitní (katalogizační) informační systém.
Digitální aplikace pro návštěvníky byly nově doplněny o prezentace určené pro větší kolektivy (například školy, skupinové exkurze) nebo pro hendikepované návštěvníky. Nové prezentace poutavou formou seznamují uživatele a návštěvníky s historií a současností Svatého Kopečku, a to takovou formou, která je pro návštěvníky atraktivní a uživatelsky přívětivá. Digitální prezentace je možné použít pro ucelenou i modulární prezentaci výsledků digitalizace areálu na Svatém Kopečku, zároveň je ale prezentací samotného objektu jako významné kulturní památky chráněné UNESCO. Digitální prezentace mohou být rozděleny do několika bloků (historie vzniku, architektura a její proměny v čase, prohlídka soudobého areálu, zajímavé a obtížně dostupné objekty a předměty, digitalizace a její význam) a jsou vytvořeny ve 4 jazykových verzích (CZ, PL, EN, DE), prezentace lze spustit a provozovat bezobslužně v celku anebo i po částech (blocích) s obsluhou, mohou být také s výkladem. Prezentace jsou dostupné ve třech délkách a to 10, 20 a 40 minut čistého času.
Díky projektu byly také zpracovány 3D modely areálu. Primárně připravená tzv. mračna bodů a mesh modely byly postupně rozšířeny do formy vektorizovaných modelů a digitální výkresové dokumentace (jakéhosi digitálního dvojčete objektu). Tímto krokem byla vytvořena základní část stavebně technické dokumentace pro následnou správu, údržbu a rozvoj historického objektu, což je zásadním zhodnocením výstupů digitalizace a jejich přímým přenesením do praktického využití. Nakonec byl vektorizovaný model ve formátu IFC konvertován a vložen do digitální aplikace, kde je uživatelům k dispozici. V rámci provedených prací tak byl připraven tzv. Building Information Modelling (BIM) informační model budovy.
V areálu baziliky byl také proveden systém mobilního ozvučení, který doplňuje stávající uzavřený ozvučovací systém. Mobilní ozvučení bude sloužit především k záznamům, úpravám, vysílání, reprodukci akcí v areálu, a to nejen církevních, ale i například koncertů a dalších kulturních nebo společenských setkání. Mobilní ozvučení přenáší zvuk i mimo prostory baziliky, do prostor zahrady, prostor před klášterem, do ambitů, a také on-line. Celý systém je doplněn smyčkou pro neslyšící. Záznamový a streamovací systém, který je rovněž součástí aktivit projektu, může díky mobilnímu ozvučení snímat zvuk přes samostatné mikrofony, řešení mobilního ozvučení tak rozšiřuje možnosti a kvalitu snímání a přenosu v areálu i on-line na profesionální úrovni.
Projekt splnil plánované cíle: zefektivnil prezentaci památky a posílil ochranu a zabezpečení památky; vytvořil nové expozice, výstupy digitalizace prezentuje novou, divácky atraktivní, zábavnou a naučnou formou; digitalizací kulturního dědictví se zpřístupnil informační potenciál veřejnosti. Výstupy projektu přispívají k zachování, ochraně, propagaci a rozvoji kulturního dědictví.