Projekt obnovy Svatého Kopečka

Projekt obnovy areálu baziliky na Svatém Kopečku u Olomouce

Areál baziliky na Svatém Kopečku u Olomouce bude od letošního roku rekonstruován. Bude zde probíhat projekt s názvem Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI OA). Číslo projektu je CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005816. Stavební a restaurátorské práce budou v areálu probíhat do konce roku 2020.


Popis projektu obnovy

Předpokládaný rozsah stavebních a restaurátorských prací

Cíle a výsledky projektu obnovy

aktuality z obnovy areálu

Při prezentaci a propagaci kulturní památky se předpokládá spolupráce s dalšími partnery, s Maticí svatokopeckou, se sdružením Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Statutárním městem Olomouc - Magistrátem města Olomouce, Římskokatolickou farností svatého Mořice.