Klášterní lesy Strahov s.r.o.

Klášterní lesy Strahov s. r. o. je společnost založená Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, která má za úkol pečovat o lesní pozemky v jejím vlastnictví. 

Středisko Klášterních lesů Strahov je v Milevsku, kde se nacházejí také největší lesní pozemky.

Spravují lesy v majetku Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Základní údaje

Sídlo společnosti:

Klášterní lesy Strahov s. r. o.
Strahovské nádvoří 132/1
118 00 Praha 1
IČO: 029 569 69
DIČ: CZ02956969
Datová schránka: tqaic8e

Certifikace FSC

FSC® Licenční kód: FSC-C145671

Majetek spravovaný firmou Klášterní lesy Strahov s.r.o. je k 31.1. 2019 certifikovaný FSC na LHC 207501 – Klášterní lesy Strahov s platností od 1.1. 2017 do 31.12. 2026 a na LHC 615501 – KLS Mikulovice s platností od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2025.

Od 1. ledna 2020 se k certifikovaným lesům řadí také LHC 320502 – Palič s platností od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2027 a LHC 207418 – Obec Opařany s platností od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2020

Přehled revírů
revír               kraj okres                             výměra v ha
Úhonice Středočeský Praha Západ    310
Pátek Ústecký Louny    170
Hradišťko Středočeský Praha Západ    670
Stražiště Vysočina Vysočina    792
Spálená Jihočeský Písek    625
Bečov Jihočeský Písek (Tábor)    642
Chlum Jihočeský Písek    663
Dyleň Karlovarský Cheb    948
Milíkov Karlovarský Cheb        806
Mikulovice Jihomoravský Znojmo    246
Sestry sv. Kříže Karlovarský Cheb    171
Obec Opařany Jihočeský Tábor    223
Celková výměra     6 266

Na majetku se nachází celkem 625,03 ha lesů spadajících pod nějaký stupeň ochrany (maloplošná chráněná území, nadregionální ÚSES, lesy ochranné). Jejich přehled je k dispozici na vyžádání u pracovníka pro pěstební činnost.

Poděkování za podporu hospodaření v lesích

Podporu na hospodaření v lesích poskytl Karlovarský kraj www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.czj a také Ústecký kraj www.kr-ustecky.cz.

 

 

Galerie

Setkání zaměstnanců strahovských lesníků se strahovským opatem M. Zavoralem v Milevsku, 30. léta 20. stol.
Slavnoství otevření Lesní správy v Milevsku, 17. dubna 2015<br />
Historická mapa polesí