Ekonomická rada

Je pomocným orgánem faráře a jejím úkolem je dohlížet a starat se o to, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Ekonomická rada farnosti se stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Kvetoucí keř u Vyhlídky Panny Marie z exilu

Smysl ekonomické rady

Zdroje příjmů pro naši organizaci jsou rozmanité a zásadní pro její udržitelnost. Jedním z hlavních způsobů, jak získáváme finanční prostředky, jsou sbírky pořádané během různých akcí. Dary od jednotlivců i firem také tvoří podstatnou část našich příjmů, přičemž se spoléháme na štědrost a společenskou odpovědnost. Pronájem majetku, který vlastníme, nám přináší pravidelný příjem, který pomáhá pokrývat naše stálé náklady. V některých případech se také zapojujeme do podnikatelských aktivit, které generují příjmy pro další rozvoj našich služeb. Příspěvky od městského úřadu jsou také důležitým zdrojem financí, a to díky podpoře místních komunitních projektů. Stát rovněž přispívá formou různých grantů a dotací, jež jsou určeny na specifické programy nebo projekty. Arcibiskupství nám poskytuje příspěvky, které reflektují naši příslušnost k církevní komunitě. Prodej produktů, knih nebo jiných zboží souvisejících s naší činností rovněž přispívá k našemu rozpočtu. A konečně, dědictví a odkazy jsou speciálními formami příjmů, které přicházejí nepravidelně, ale mohou výrazně ovlivnit finanční zdraví naší organizace.

Složení ekonomické rady

  • Předseda: P. Mikuláš Selvek OPraem
  • Členové: Klára Vránová, Tomáš Vanc