Podporujeme

Klášter se angažuje v podpoře různých projektů, které by jinak nebylo možné realizovat. Níže uvádíme seznam popořených projektů podle jednotlivých let.

Jedním z projektů, který podporujeme pravidelně je mateřská školka v Předbořicích.

2022

Subjekt

Účel

Částka

Rodina Předbořice z.s.

(www.rodinapredborice.cz)

Podpora chodu mateřské školy 70.000,-Kč
INPRESS a.s.
(www.inpress.cz)
Pomoc pro uprchlíky z Ukrainy 20.000,-Kč

Aliance pro rodinu, z.s.

(www.alipro.cz)

Dar pro podporu rodin 15.000,-Kč
Res Claritatis
(www.claritatis.cz)
Dar na osvětovou činnost 6.000,-Kč
Potravinová banka
(www.potravinovebanky.cz)
Dar na provoz 100.000,-Kč

2021

Subjekt

Účel

Částka

Rodina Předbořice z.s.

(www.rodinapredborice.cz)

Podpora chodu mateřské školy 70.000,-Kč

Aliance pro rodinu, z.s.

(www.alipro.cz)

Dar na provoz 20.000,-Kč
Vltavan Čechy, z.s.
(www.vltavan.cz)
Dar na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého 10.000,-Kč
Mužské řehole v ČR
(www.rehole.cz)
Dar na úpravu webových stránek "rehole.cz" 5.000,-Kč
Sestry františkánky z Předbořic
(www.frantiskanky.cz)
Příspěvek na chod mateřské školky 13.000,-Kč
Sestry Boromejky
(www.boromejky.cz)
Dar na kyslíkovou jednotku 250.000,-Kč
Potravinová banka
(www.potravinovebanky.cz)
Dar na provoz 100.000,-Kč

2020

Subjekt Účel Částka
Rodina Předbořice z. s.
(www.rodinapredborice.cz)
Podpora chodu mateřské školky 70.000,-Kč
Sestry Norbertinky USA Podpora činnosti sester 165.262,-Kč
Potravinová banka Džbánsko, z. s. Dar na provoz 70.000,-Kč

2019

Subjekt Účel Částka

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

(www.nmskb.cz)

Vybavení nových nadstardandních pokojů Oddělení chirurgie NMSKB 300.000,-Kč
Židovská obec v Praze
(www.kehilaprag.cz)
Vydání knihy Ivy Steinové: Even zikaron. Paměť židovských náhrobních kamenů v Milevsku 5.000,-Kč

TV NOE

(www.tvnoe.cz)

Podpora úhrady nákladů souvisejících s vysíláním 30.000,-Kč

Rodina Předbořice z.s.

(www.rodinapredborice.cz)

Podpora chodu mateřské školy 50.000,Kč

Konvent minoritů v Brně

(immaculata.minorite.cz)

Vydávání časopisu IMMACULATA 4.000,-Kč

Kongregace Šedých sester

(www.sedesestry.cz)

Podpora činnosti 7.000,-Kč

2018

Subjekt Účel Částka

Rodina Předbořice z.s

(www.rodinapredborice.cz)

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 40.000,-Kč

ERGO aktiv, o.p.s.

(www.ergoaktiv.cz)

Podpora chodu centra neurorehabilitace po mozkových příhodách 10.000,-Kč

Velvyslanectví Arménské republiky

(cz.mfa.am/en/)

Podpora rozvoje arménské kultury

v České republice

665.000,-Kč

Nadace arcibiskupského semináře

(www.seminar-praha.cz)

Podpora sociálně slabých seminaristů 10.000,-Kč

Obec Doksany

(www.obec-doksany.cz)

Rozvoj obce 353.055,-Kč
Res Claritatis
(www.claritatis.cz)
Vydávání časopisu MONITOR 3.000,-Kč
Římskokatolická farnost Olomouc – Klášterní Hradisko

Uložení ostatků zemřelých spolubratrů

premonstrátů v kryptě kostela sv. Štěpána

na Klášterním Hradisku

45.000,-Kč