Novéna k bl. Jakubu Kernovi

20. října se v premonstrátských společenstvích slaví památka bl. Jakoba Kerna, který má velmi úzký vztah ke Strahovské kanonii.Tento mladý premonstrát z Gerasu se nabídl Bohu jako smírná oběť za jednoho odpadlého strahovského řeholníka a Pán ji přijal. Jakob Kern zemřel po mnoha utrpeních mladý ve věku 27 let.

Bl. Jakub Kern
Blahoslavený Jakub Kern, řeholník rakouskéo kláštera Geras, který nabídl svůj život jako oběť za Strahovskou kanonii v době vzniku První republiky a na smír za odpadlé kněze Strahova.

Proč se chceme modlit tuto novénu?

V září 2003 skupina terciářů ze Strahova s P. Gereonem navštívila Geras, kde v kapli, kde jsou uloženy ostatky bl. Jakoba Kerna, slavila mši svatou. Velmi nás toto místo a celý život Jakoba Kerna oslovily a my jsme se na slavení jeho památky v říjnu 2003 připravovali novénou. Chtěli bychom tuto novénu zopakovat a prosit při ní blahoslaveného Jakuba Kerna o přímluvu u Pána za Strahovskou kanonii, dostatek duchovních povolání pro Strahov a duchovní obnovu pro všechny, kteří k této kanonii patří. Obracíme se proto s prosbou na všechny, kterým leží na srdci Strahovská kanonie, aby se k nám připojili. Modlitbu k bl. Jakobu Kernovi se modlíme od 11. října, na čase nezáleží.

Text novény


Milosrdný Bože, voláme k tobě s pokorou a důvěrou:
 

  • Tvůj věrný služebník Jakob Kern celým svým srdcem miloval naši předrahou Paní, Pannu Marii. Jeho matka ho jeho narozením zasvětila Panně Marii, Uzdravení nemocných.

Dej nám spásu a uzdravení těla i duše. Prosíme tě, vyslyš nás.

  • Tvůj věrný služebník Jakob Kern si vždy uvědomoval problémy své doby a dbal na blaho církve.

Pomoz nám správně číst znamení doby, abychom s pomocí tvého Ducha mohli přispívat k obnovení tvého království. Prosíme tě, vyslyš nás.

  • Tvůj věrný služebník Jakob Kern přijal z tvých otcovských rukou všechny smutky a utrpení.

Dej, abychom byli každý den připraveni odvážně plnit tvou vůli. Prosíme tě, vyslyš nás.

  • Tvůj věrný služebník Jakob Kern projevoval hlubokou vděčnost a úctu ke svátostem, zvláště svátosti kněžství a manželství, které jsou obě v naší době velmi ohroženy.

Pomoz těm, kdo je nevidí jako Bohem dané povolání, ale jako obtížné břemeno, které by chtěli odhodit. Dej jim sílu zůstat věrni svému závazku. Prosíme tě, vyslyš nás.

  • Tvůj věrný služebník Jakob Kern vždycky hlásal tvoje slovo s velkou horlivostí.

Pomoz čerpat sílu z evangelia, abychom byli schopni vidět své utrpení jako cestu k tobě a abychom ho byli schopni obětovat za všechny lidi v nouzi. Prosíme tě, vyslyš nás.

  • Tvůj věrný služebník Jakob Kern ti uměl každý den děkovat za všechny tvé dary.

Dej nám, Bože, poznat tvou nekonečnou dobrotu a lásku, abychom mohli v tobě najít úkryt. Prosíme tě, vyslyš nás.

  • Tvůj věrný služebník Jakob Kern miloval celé tvé stvoření. Měl cit pro všechno, co žije a roste kolem nás.

Pomoz nám zastavit ničení životního prostředí. Dej nám všem nejvyšší úctu k nenarozenému životu. Prosíme tě, vyslyš nás.

  • Tvůj věrný služebník Jakob Kern Ti nabídl sám sebe jako oběť za ty, kteří zklamali ve svém povolání.

Dej, prosíme, na jeho přímluvu Strahovské kanonii vždy dostatek dobrých a horlivých kněží, žehnej jí a pomáhej, aby věrně následovala svého zakladatele sv. otce Norberta. Prosíme tě, vyslyš nás.

Pán Bůh zaplať všem, kteří se k nám připojí.
(Společenství z Prahy)