Sbírka uměleckého řemesla

Rovněž sbírka uměleckého řemesla je poznamenána množstvím pohrom, kterými klášter ve své historii procházel. Po plundrování kláštera švédskými vojsky v roce 1648 a ostřelování jeho areálu roku 1742 uškodily předmětům uměleckého řemesla státní konfiskace drahých kovů v průběhu rakouských válek s Francií počátkem 19. století, především ale vyklizení kláštera roku 1950 při „Akci K“, kdy byl z kláštera odvezen téměř veškerý mobiliář, sklo, keramika, množství jídelních servisů, textilie i drobné předměty denní potřeby. Ušetřena nezůstala ani většina liturgických předmětů a relikviářů.

Sbírky uměleckého řemesla obsahují cenné artefakty jak liturgických pretios, tak i předmětů běžného užívání.

Charakteristika sbírky uměleckého řemesla

Kolekce obsahuje několik desítek kusů historického nábytku včetně několika historických hodin, z dříve bohaté sbírky skla a keramiky se po restituci do kláštera vrátilo přibližně tři sta předmětů, dále kolekce dvě stě padesáti kusů cínového stolního náčiní, používaného v refektářích řeholníků.

Nejstaršími zlatnickými předměty jsou dvě velké relikviářové desky z přelomu 13. a 14. století z kláštera benediktýnek u sv. Jiří na Pražském hradě. Vznik většiny dalších předmětů z drahých kovů spadá převážně až do 17. až 19. století. Jejich autory byli z větší části pražští, případně augšpurští zlatníci.

Exponáty podsbírky textilu byly určeny pro bohoslužebné účely, především jako oděv kněží, či výzdoba oltářů, slavností a procesí. Ve sbírce nalezneme barokní soupravy, zhotovené mj. ve vyšívačských dílnách kláštera doksanských premonstrátek, stejně jako importované textilie, převážně francouzské a italské provenience z období 17. až 18. století. Množství textilních výrobků z konce 19. a počátku 20. století bylo zhotoveno v dílnách Křesťanské akademie. Zastoupeny jsou rovněž ukázky historických opatských pontifikálií. Po roce 1990 přibyly k restituovaným předmětům užitého umění privátní sbírky dvou mecenášů - JUDr. Jaromíra Stacha (1948–2011) a Jaroslavy Ossendorfové (1914–2005).

Galerie

monstrance s Bohem Otcem (detail); Richard Fleischmann; Praha 1781
Medaile opata Jeronýma J. Zeidlera k postavení sochy sv. Norberta na Karlově mostě; Václav Seidan, 1853
pyxida, Egino Weinert, Kolín n. Rýnem, 90. léta 20. stol.
Kalich s výjevy Utrpení Ježíše Krista a zavraždění sv. Václava; Praha, po 1700; stříbro zlacené, granáty, emaily; inv. č. 826
Johann Christoph Laminet, Opatská berla z bývalého kláštera Heiligen Kreuz v Donauwörthu, Augšpurk, 1722
Šálek s podšálkem, Vídeň, 1800
Karafa se zátkou a znakem strahovského opata Dallera 60. – 70. léta 18. století
Jean-Charles Cahier (1772 Paříž – 1849 tamtéž), Kalich, Paříž, 1809 – 1819
pontifikální střevíce strahovského opata, počátek 19. stol.
Korunování Panny Marie Ježíšem, detail plastické výzdoby relikviáře původem z benediktýnského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě; Pomází 1280-1300
Kalich s Ježíšem Kristem, Pannou Marií a svatým Norbertem; Praha, po 1700
Kalich s nápisem JESUS; Jan Tengler, Praha 1885 (detail nohy kalicha)
skříňové hodiny (detail); William Jourdain, Josef Winterhalder st.; 2. čtvrtina 18. stol.
ornát s výšivkou (detail), dílna sester premonstrátek v Doksanech, 2. čtvrtina 18. stol.
lastura s vyobrazením sv. Norberta; J. A. Pink, 1731
Kalich; Jan Ferdinand Schachtel, Praha, 1. čtvrtina 18. stol. (detail kupy)