Pastorační rada

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, která spolu s ním usiluje o to, aby obec věřících měla jedno srdce a jednu duši (Skutky apoštolů 4,32). Spolu s ním tedy posuzuje otázky týkající se farnosti, radí se o nich, nalézá možnosti řešení, usnáší se na opatřeních a poskytuje součinnost při jejich uskutečňování či je přímo uskutečňuje. 

Kvetoucí rododendron na Strahovském nádvoří

Složení pastorační rady

v neděli 7. dubna 2024 proběhla v naší farnosti volba do pastorační rady po dopolední i večerní mši svaté. Na volbu dohlíželi členové volební komise Blanka Orlová, Tomáš Vanc a Lukáš Vorel a po otevření schránky sečetli hlasy. Vhozeno bylo 78 platných volebních lístků a zvoleni byli tito členové: Blanka Orlová, Tomáš Vanc, Eva Smutná.

K těmto třem zvoleným jsem jmenoval další tři členy: Lukáše Vorla, Tomáše Vránu, Julii Faberovou

Delegovanými členy jsou: P. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap., P. Gorazd František Krušina, OPraem., Sr. Faustína Andrea Krčmáriková SPraem., Zdislava Kopečková – za farníky od kapucínů

Členy z funkce jsou: P. Mikuláš Selvek OPraem., adm. – předseda PR, P. Gorazd František Krušina, OPraem., farní vikář – místopředseda PR, P. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap., rektor kostela Panny Marie Andělské

Kontakt

  • Pohořelec 23/113, 118 00 Praha 1 – Hradčany
  • ostatní informace