Pohřeb

Jsme Vám k dispozici i v případě smutných chvil, kdy Vám zemře někdo z Vašich blízkých. Je samozřejmé, že tato událost bývá překvapující, a tedy nejste na tuto události do všech podrobností připraveni. Jsme ochotní Vás však ve chvílích truchlení doprovázet a také uspořádat obřad pohřbu.

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí (Kniha Moudrosti 1,13). Smrt je však překonána v tajemství smrti a vzkříšení Ježíše Krista, které je pro nás světlem tváří v tvář temnotám smrti.

Teologie smrti

Věřící křesťan se na smrt a předchozí utrpení dívá jinak. Křesťan věří, že smrtí život nekončí. Smrt je koncem pozemského a svátostného života, ale může být i dnem narozením pro nebe. Proto se na smrt díváme s nadějí, protože skrze naši účast na křtu věříme, že když jsme spolu s Kristem zamřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Protože smrt je dočasným rozloučením, představuje křesťanský pohřeb odevzdání zemřelého do milující Boží náruče, prosbu za něj i za pozůstalé, a zároveň vyznáním naší víry ve vzkříšení a věčný život u Boha.

Co dělat v případě zájmu o pohřeb?

V případě úmrtí Vašeho blízkého kontaktujte co nejdříve faráře, aby bylo možné domluvit datum a hodinu rozloučení se se zesnulým. Termín hledáme zpravidla spolu s pohřební službou, abychom našli schůdný termín jak pro Vás, tak pro nás i pohřební službu. Pohřeb je možný formou posledního rozloučení v kostele či na hřbitově s uložením zemřelého do hrobu či odvezením ke kremaci; jako zádušní mše svatá s průvodem na hřbitov nebo bez něj; nebo i jako uložení urny na hřbitově. Je možné také, aby kněz vedl obřad či jeho část v krematoriu.