Životopisy svatého Norberta

Životopisy svatého Norberta. Překlad Bořek Neškudla. Vydání první. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2021. 169 stran. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica; X. ISBN 978-80-88009-25-2.

Obálka publikace
Obálka publikace

Životní příběhy sv. Norberta a nové řeholní komunity byly zaznamenávány krátce po jeho smrti. Ze středověku máme dochovány dvě verze legendy. Starší text označovaný jako Vita A byl nalezen teprve v roce 1853. Daleko většího rozšíření se dočkal mladší text zvaný Vita B. Ani u jedné z legend nelze spolehlivě určit jejího autora, místo vzniku a dobu sepsání můžeme určit také jenom velmi zhruba. Zatímco Vita A je od počátku zamýšlena jako životopis sv. Norberta, Vita B měla být původně základem projektu dějin premonstrátského řádu. Převyprávění těchto legend do češtiny vyšlo v roce 1940 pod názvem Svatý Norbert: první životopisy XII. století. Předkládaná publikace je prvním kompletním českým překladem, doplněným o ilustrační doprovod z barokní legendy o sv. Norbertu. Publikace vyšla k devítistému výročí založení premonstrátského řádu.

Obsah publikace

  • Slovo úvodem
  • Legendy o svátém Norbertovi
  • Vita Norberti A
  • Obrazy ze života svatého Norberta
  • Vita Norberti B
  • Životopisný slovníček