Klášterní bazilika

Duchovní centrum kláštera s hrobem zakladatele řádu, svatého Norberta.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je také farním kostelem strahovské farnosti.

Bohoslužby v klášterní bazilice

Pondělí - Sobota 7:15 18:00
Neděle 10:00 18:00

  • O svátcích a ve výjimečných případech se doba konání bohoslužeb může měnit. Proto sledujte pravidelné ohlášky.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn jako třílodní románská bazilika, která byla postupně gotizována, následně přestavěna do dnešní barokní podoby. Její délka je 56 m a šířka 22 metrů. Je rozvržena do dvou částí: části chórové, která je v přední části kostela. Druhá část kostela slouží ke slavení veřejných bohoslužeb. Tyto části jsou oddělené zdobenou balustrádou. Význačným místem klášterní baziliky je kaple sv. Norberta, která je situována vlevo při pohledu k hlavnímu oltáři. Zde jsou od roku 1627 uchovávány tělesné ostatky zakladatele řádu premonstrátů – sv. Norberta.

V klášterní bazilice denně probíhá chórová modlitba řeholníků. Obvyklými časy jsou:

  • ranní chvály a modlitba se čtením ráno v 6:30
  • nešpory od pondělí do soboty v 17:00, v neděli v 19:30.

K účasti na této modlitbě jste srdečně zváni. Probíhá v latinském jazyce a zpívaná v gregoriánském chorálu. Nešpory jsou od doby pandemie Covidu v roce 2020 přenášeny jako živý stream na klášterní YouTube kanál.

Přes den je bazilika přístupná zdarma pouze v prostoru zádveří.