Mapová sbírka

Sbírka glóbů s exempláři od počátku 17. do 19. století patří k ozdobám Strahovské knihovny. Kromě rozsáhlého souboru atlasů je možné studovat také sbírku map. Vzhledem k tomu, že většina těchto materiálů je digitalizována, je studium originálů možné pouze zcela výjimečně.

M. Seutter, Praga celeberrima, po roce 1710

Charakteristika mapové sbírky

Sbírka map vznikla patrně z potřeby nějak uspořádat volné mapové listy či plány měst, které se nehodily k obvyklé katalogizaci. Koncem 19. nebo začátkem 20. století byl zpracován jednoduchý lístkový katalog. Po likvidaci kláštera v roce 1950 převzal mapy Památník národního písemnictví a sloučil do jednoho celku s podobnými sbírkovými materiály; přesto se jednotlivé kusy při restituci podařilo identifikovat. Po restituci na počátku 21. století se lístkový katalog jevil jako nevyhovující, a tak byly mapy nově zkatalogizovány do systému Tritius. Vzhledem k mimořádné citlivosti kartografických dokumentů je žádoucí digitalizace, aby kromě zcela výjimečných případů nebylo nutno půjčovat badatelům ke studiu originály.

Digitalizace proběhla ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v. v. i. v rámci projektu NAKI Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Digitalizáty jsou georeferencovány, což umožňuje vyhledávání konkrétní zeměpisné oblasti na podkladu google map. Digitalizovány jsou také glóby a vybrané atlasy. Je možné prohlédnout si např. zemský glóbus Blaeu z roku 1630,  zemský glóbus české firmy Felkl z poloviny 19. století, zemský globus firmy Jüttner - Lettany z roku 1822 (doporučujeme prohlížeč Mozilla). Pozoruhodná sbírka glóbů je vystavena v expozici před Teologickým sálem, bohužel z archivních dokumentů nelze zjistit, kdy se glóby do Strahovského kláštera dostaly, zda byly zakoupeny jako celek, nebo postupně, a od koho. V posledních dvaceti letech prošla celá sbírka restaurováním, podařilo se ji rovněž doplnit o hvězdný glóbus firmy Felkl.

Evropa v podobě královny, 1592

Galerie

J. Ch. Müller, Mappa chorographica districtus Egrani, začátek 18. století
Sekce z mapy Čech Johanna Christopha Müllera, 1720
Střední Amerika, Tobias Conrad Lotter, kolem 1760
Plán Paříže a okolí, 1739