Publikace ke Strahovské obrazárně

Šturc, Libor — Mistrovská díla Strahovské obrazárny / Masterpieces of the Strahov Picture Gallery, Strahovský klášter 2016, 152 stran.  ISBN 978-80-88009-08-5

Obálka publikace
Obálka publikace

Mistrovská díla Strahovské obrazárny /
Masterpieces of the Strahov Picture Gallery

Libor Šturc
Strahovský klášter 2016

Bartholomeus Spranger, Gerrit Dou, Sebastiano Ricci, Petr Brandl ... To jsou jména některých umělců, zastoupených svými díly ve Strahovské obrazárně. Publikace obsahuje výběr necelých tří desítek mistrovských děl této sbírky a zároveň provádí čtenáře cestou od vrcholného gotického malířství, zastoupeného deskovým obrazem Madony zvané Strahovská, přes malby Mistra Litoměřického oltáře z počátku 16. století, manýrismus dvora Rudolfa II., evropské a české barokní malířství, přes romantismus až k umělcům 20. století. I když jádrem sbírky jsou výtvarná díla s náboženskými tématy, nechybí ani zátiší, portréty nebo antické výjevy. Jednou ze zajímavostí je modelleto k nástropní malbě ve Filozofickém sálu Strahovské knihovny. Kniha je doplněna základními informacemi o historii kláštera a jeho obrazové sbírky, založené uměnímilovným opatem Jeronýmem Josefem Zeidlerem roku 1836.
152 stran.  ISBN 978-80-88009-08-5
Cena: 270 CZK