Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze

VOIT, Petr. Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze. Překlad Jitka Jendruchová a Marion Nejedlá. Vydání první. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2015. 1335 stran. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 6. ISBN 978-80-88009-05-4.

Obálka publikace
Obálka publikace

Katalog prvotisků Strahovské knihovny obsahuje 1578 bibliografických titulů nacházejících se v 1214 knižních svazcích. Knihu uzavírá 501 barevných, většinou celostránkových fotografií knižních vazeb, dekorativních iluminací, miniatur, provenienčních poznámek nebo připojených deskotisků a fragmentů starých tisků.