Klášterní statky Strahov s.r.o.

Společnost Klášterní statky Strahov s. r. o. byla založena Královskou kanonií premonstátů k tomu, aby hospodařila na polních pozemcích v jejím vlastnictví. 

Dvůr Jeníšovice poblíž Milevska, v jehož okolí hospodaří společnost Klášterní statky Strahov.

Základní údaje

Sídlo společnosti:

Klášterní statky Strahov s. r. o.
Strahovské nádvoří 132/1
118 00 Praha 1 – Hradčany
IČO: 108 494 67
DIČ: CZ10849467
datová schránka: evrutpy

Provozovna Milevsko:

Klášterní 558
399 01 Milevsko