Aktuální informace o omezení bohoslužeb v době pandemie

Níže uvádíme aktuální důležité informace o bohoslužbách v březnu 2020

Publikováno: 20. 3. 2020

Svátosti během epidemie

Z rozhodnutí otců biskupů neplatí po dobu těchto opatření povinnost účasti na nedělní mši svaté. Den Páně ovšem můžeme slavit sledováním přenosu bohoslužeb (televize, rozhlas, internet) či společnou modlitbou.

Možnost přijímat svátosti chceme na Strahově v určité míře zachovat, ale musíme ji přizpůsobit předpisům . Nabízíme Vám, abyste se s dostatečným předstihem domluvili na času přijetí eucharistie (beze mše svaté) či na svátosti smíření na tel. čísle 777 742 179 (koordinátor P. Ambrož – nedovoláte-li se, zavolá Vám později zpět). Případné návštěvy nemocných domlouvejte, prosíme, též přes koordinátora.

Duchovní svaté přijímání

V době, kdy fyzicky nemůžeme přijímat Krista v eucharistii, ho o příchod do našeho srdce můžeme poprosit touto nebo obdobnou modlitbou:

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

(Kancionál, č. 042)

Modlitba v čase pandemie

Připojme se k modlitbě, k níž vyzývají biskupské konference evropských zemí:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE
kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE

Kategorie: 2020 věřící