Dvacet let od obnovení řeholního života v Doksanech

Dne 1. května 2018 byla v Doksanech slavena mše svatá na přípomínku 20. výročí obnovení řeholního života na tomto místě.

Publikováno: 1. 5. 2018

Dne 1. května oslavily naše sestry v Doksanech 20 let od obnovení řeholního života na místě svého kláštera, který zrušil před dvěma sty lety Josef II. Slavnou mši svatou celebroval generální opat premonstrátského řádu Thomas Handgrätinger. 

Klášter premonstrátek v Doksanech nedaleko Roudnice nad Labem vznikl pravděpodobně současně se Strahovem roku 1143 nebo 1144 jako zbožné dílo Vladislava II. a jeho manželky Gertrudy. Roku 1782 byl kvetoucí klášter s 49 sestrami císařem Josefem II. zrušen. Klášter nejprve sloužil jako kasárna, později přešel do šlechtických rukou. V době totality patřil celý areál státu, v části kláštera byl státní statek. Doksanský klášter kdysi, v roce 1162, vdechnul život klášteru sester na krakovském předměstí Zwierzyniec a právě odtud byl roku 1998 zásluhou polských sester obnoven život kontemplativních premonstrátek v Doksanech jako na jediném místě u nás.

Za pořízení fotografií děkujeme bratru Václavovi