Kapitula kanonie 2017

Ve středu 19. dubna se uskutečnila kapitula kanonie

Publikováno: 19. 4. 2017

Kapitula kanonie je příležitostí, kdy se bratři celé strahovské kanonie setkávají, aby projednali důležité záležitosti, které se týkají budoucího směřování. Tento rok termín kapituly, která je každý rok ve velikonočním oktávu, připadla na středu 19. dubna. Děkujeme bratru Václavovi za pořížení fotografií.

Kategorie: 2017 věřící

Galerie

Kapitula začíná mší svatou
Kapitula začíná mší svatou
Kapitula začíná mší svatou
Zasedání se uskuteňuje na rekreaci
P. Klement J. Růžička
Ze zasedání kapituly
Pohled na klášter
Zasazení nového stromu pivní dvorek
konecZasazení nového stromu pivní dvorek