Obláčka bratra Heřmana Josefa

Na svátek všech svatých premonstrátůj 8. listopadu 2018 přijal kandidát Martin bílý řeholní hábit a jméno Heřman Josef

Publikováno: 8. 11. 2018

Dne 8. listopadu 2018 vstoupil do noviciátu kandidát Martin. Z rukou opata Daniela přijal řeholní hábit, řeholi sv. Augustina a konstituce premonstrátského řádu a řeholní jméno Heřman Josef. Za pořízení fotografií děkujeme bratru Václavovi.

 

Kategorie: 2018 věřící