Obláčka bratra Jeronýma a bratra Tomáše

Dva kandidáti David a Jeroným

Publikováno: 28. 9. 2020

Dva kandidáti přijali 28. září, o slavnosti sv. Václava, řeholní hábit, řeholi sv. Augustina a řeholní jména Jeroným a Tomáš. Přejeme jim vytrvalost... Bratru Václavovi děkujeme za fotografie.

Kategorie: 2020 věřící