Slavnost Ježíše Krista Krále

Poslední neděle liturgického mezidobí je věnována slavnost Ježíše Krista Krále. Zveme Vás znovu prožít atmosféru této slavnosti skrze několik fotografií z této slavnosti.

Záběr ze mše svaté slavené na slavnost Ježíše Krista Krále v neděli 26. listopadu 2023.
Záběr ze mše svaté slavené na slavnost Ježíše Krista Krále v neděli 26. listopadu 2023.

Publikováno: 26. 11. 2023

Slavnost Ježíše Krista Krále byla ustavena papežem Piem XI. 11. prosince 1925 encyklikou Quas primas. Chtěl jí reagovat na 1600 výročí nicejského koncilu. Sice mohl napsat nějaký dokument, encykliku což neviděl jako účelné, protože dokument by si někdo pouze přečetl, ale pak odložil. Podle jeho vlastních slov: protože je třeba rozšířit pokud možno co nejvíce královskou důstojnost našeho Vykupitele, nezdá se být nic účelnějšího, než ustanovení vlastního a zvláštního svátku Krista Krále. Neboť svátky mají větší účinek než nějaké dokumenty učitelského úřadu, protože poučují všechny věřící, a to ne jednou, nýbrž každoročně, a zasahují nejenom ducha, nýbrž i srdce (článek 603 Quas primas).

Bože, ty nás sytíš chlebem života a voláš nás,
abychom věrně sloužili Kristu, Králi nebe i země;
pomáhej nám, ať v této službě vytrváme do konce,
abychom mohli spolu s ním věčně žít v nebeském království.

Za pořízení fotografií děkujeme bratru Jindřichu Zdíkovi.

Kategorie: 2023 věřící

Galerie

Ze mše slavnosti Krista Krále
Ze mše slavnosti Krista Krále
Ze mše slavnosti Krista Krále