Slavnost Těla a Krve Páně 2024

Ve čtvrtek 30. května 2024 slavila celá církev slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaného Boží tělo. Obvykle se slaví v katedrále, ale tento rok to možné nebylo, proto pan arcibiskup přijal naše pozvání a slavnost slavil v našem společenství.

Slavnost Těla a Krve Páně 30. května 2024 na Strahově
Slavnost Těla a Krve Páně 30. května 2024 na Strahově

Publikováno: 31. 5. 2024

Mše svatá začala v 17 hodin a byla následována průvodem ke třem venkovním oltářům: v kostele sv. Rocha, u sloupu Ecce homo, další v Opatské zahradě. Pak se průvod vydal zpět do klášterní baziliky a slavnost zakončil zpěvem Te Deum a slavnostním požehnáním.

Za fotografie vděčíme paní Lucii Horníkové z organizace Člověk a víra.

Kategorie: 2024 věřící

Galerie

Převor Martin a opat Daniel, přivítání arcibiskupa Jana
Přivítání arcibiskupa Jana Graubnera
Úvod mše svaté
Obětní průvod
Slavení Eucharistie
Eucharistická modlitba
Hle, Beránek Boží
Eucharistický průvod
V kostele sv. Rocha, 1. oltář
V kostele sv. Rocha, 1. oltář
V kostele sv. Rocha, 1. oltář
Přímluvy u 1. oltáře
V kostele sv. Rocha, 1. oltář
V kostele sv. Rocha, 1. oltář
Trubači Hradní stráže
Průvod k druhému oltáři
Průvod k druhému oltáři
Průvod k druhému oltáři
Průvod k druhému oltáři
Průvod k druhému oltáři
Svátostné požehnání
U druhého oltáře
U druhého oltáře
U druhého oltáře
Opatská zahrada, třetí oltář
U třetího oltáře
U třetího oltáře
U třetího oltáře
U třetího oltáře
Svátostné požehnání, třetí oltář
Průvod zpět do baziliky
Průvod zpět do baziliky
Průvod zpět do baziliky
Závěrečný zpěv Tantum ergo
Eucharistický Kristus