Souhrnný článek o bohoslužbách v době pandemie

Níže uvádíme souhrn opatření mezi březnem 2020 a březnem 2021

Publikováno: 1. 3. 2021

13. 3. 2020

Sestry a bratři, milí farníci,
s ohledem na současnou epidemickou situaci v naší zemi přistupujeme k následujícím opatřením:

Zrušení bohoslužeb

Na Strahově rušíme s okamžitou platností všechny veřejné bohoslužby i pobožnosti, a to do odvolání. Týká se to všech akcí v kostele i úterní večerní křížové cesty na Petříně. Mešní intence budeme sloužit v den, na který jsou zapsány, ale už při ranní soukromé konventní mši svaté v 7 hod. Pro osobní modlitbu bude každý den od 11 do 18 hod. otevřeno velké zádveří kostela.

Bez účasti lidu bude i nedělní konventní mše svatá v 10 hod. Pracujeme na možnosti zpřístupnit ji přes internet. O výsledku Vás budeme informovat.

Příležitost ke svátosti smíření a svatému přijímání

Možnost přijímat svátosti chceme v určité míře zachovat, ale musíme ji přizpůsobit hygienickým požadavkům. Nabízíme Vám, abyste se s dostatečným předstihem domluvili na času přijetí eucharistie (beze mše svaté) či na svátosti smíření na tel. čísle 777 742 179 (koordinátor P. Ambrož – nedovoláte-li se, zavolá Vám později zpět). Případné návštěvy nemocných domlouvejte, prosíme, též přes koordinátora.

Z rozhodnutí otců biskupů neplatí po dobu těchto opatření povinnost účasti na nedělní mši svaté. Den Páně ovšem můžete slavit sledováním přenosu bohoslužeb (televize, rozhlas, internet) či společnou modlitbou.

Děkujeme za pochopení.

Daniel Janáček, OPraem., strahovský opat
Norbert Vehovský, OPraem., administrátor farnosti

14. 3. 2020

Sestry a bratři, milí farníci,

portál iDNES nám za současné situace nabídl přenos nedělní konventní bohoslužby 15.3. v 10 hod. Můžete ho sledovat zde.

Intenzivně pracujeme na možnosti zpřístupnit pak další bohoslužby přes YouTube.

Přejeme Boží požehnání!

Daniel Janáček, OPraem., strahovský opat
Norbert Vehovský, OPraem., administrátor farnosti

22. 3. 2020

Sestry a bratři, milí farníci,

portál iDNES nám za opět nabídl přenos nedělní konventní bohoslužby 22.3. v 10 hod. Můžete ho sledovat zde.

Snažíme se každý den zpřístupňovat v 18 hodin modlitbu nešpor přes facebookovou stránku kláštera.

U YouTube stále zápasíme s technickými problémy

Přejeme Boží požehnání!

Daniel Janáček, OPraem., strahovský opat
Norbert Vehovský, OPraem., administrátor farnosti

28.3.2020

Sestry a bratři, milí farníci,

v neděli 29.3. bude mše svatá přenášena živě přes facebook. Na stejné adrese se snažíme každý den streamovat v 18 hodin i nešpory s kompletářem; od pátku 27.3. k nim přes youtube přidáváme i krátké zamyšlení nad jedním ze žalmů a několikaminutové snímky o gregoriánském chorálu.

Přejeme Boží požehnání!

Daniel Janáček, OPraem., strahovský opat
Norbert Vehovský, OPraem., administrátor farnosti

10.5.2020

Řád bohoslužeb 11. 5. - 7. 6. 2020

Od pondělí 11.5.2020 jsou při dodržení předepsaných opatření opět dovoleny veřejné bohoslužby. Až do úplného uvolnění omezení počtu účastníků budou na Strahově probíhat v následujících časech:

ve všedních dnech (pondělí až sobota) v 7:15 a 19:00

o nedělích v 10:00 a 18:00

Příležitost ke svaté zpovědi máte vždy před večerní mší svatou v kapli Ecce homo (vpředu vlevo), příp. kdykoliv po dohodě s knězem.

Pokud by počet účastníků na nedělní dopolední mši svaté měl přesáhnout 100 lidí, bude pro věřící nad tento počet sloužena paralelně mše svatá v Letním refektáři kláštera. Informace Vám vždy podá a Vás nasměruje služba u vchodu.

Hygienická opatření, která zavazují každého účastníka bohoslužby, budou vyvěšena. Děkuji za Vaše pochopení.

I nadále máte možnost sledovat nedělní dopolední mše svaté na Strahově přes Youtube.

Přejeme požehnaný mariánský měsíc!

27.12.2020

Režim kostela od 27. 12. 2020

Vzhledem k vyhlášení 5. stupně PES od neděle 27. 12. 2020 opět v neděli přecházíme do režimu pouze online bohoslužeb vždy v 10:00. Večerní mše svatá v neděli nebude.

Ve všední dny budou mše svaté jako obvykle v 7:15 a v 18:00.

Můžeme totiž obsadit pouze 10% míst k sezení, což je možné dodržet pouze ve všední dny.

Svaté přijímání se bude v neděli podávat jako obvykle

v kapli sv. Norberta v 9:00, 11:30 a 18:30.

17.2.2021

Režim kostela během restrikcí

Milí farníci, poutníci a návštěvníci,

bohoslužebný režim kostela je omezen. Aktuální informace (vč. případného rezervačního systému) naleznete na farních stránkách www.farnoststrahov.cz v sekci Aktuality.

Pokud máte s rezervací problémy, prosím napište na e-mail rezervace@farnoststrahov.cz, případně kontaktujte otce Mikuláše na telefonním čísle 775 348 346.

Děkujeme za pochopení!

1.3.2021

Zrušení bohoslužeb během lockdownu.

Milí farníci a poutníci, vážení účastníci bohoslužeb,

rozhodnutí uzavřít na Strahově během lockdownu mše svaté vyvolalo vlnu reakcí. Rádi bychom na ně odpověděli.

K současným restriktivním opatřením vedly vládu mimo jiné výrazně vzrůstající počty nakažených, neúspěch v redukci každodenních přírůstků, nerespektování dosavadních předpisů lidmi, ale hlavně mezní zatížení zdravotního systému včetně oddělení péče o vážné případy.

Je pravda, že současné restrikce umožňují konání bohoslužeb za téměř stejných podmínek jako před lockdownem; rozdíl je jen v povinnosti nosit respirátor. Stejně tak je pravda, že ani ze strany arcidiecéze nepřišla žádná další omezení.

Obdobně jako před vyhlášením posledních zpřísňujících opatření ovšem zůstává v platnosti, že konkrétní podobu duchovní služby, konání bohoslužeb, udělování svátostí a individuální péče určuje místní duchovní správce podle svého svědomí, přičemž úsudek svědomí se může při vyhodnocování dilematických otázek u různých lidí lišit.

Nikterak tedy nezpochybňujeme oprávněnost jiných přístupů k řešení současné situace, nás ovšem ke zrušení bohoslužeb na Strahově vedly také vážné důvody. Postup pozvolného rozvolňování dovedl naši zemi do stavu, v němž kolabuje zdravotní systém. Současný lockdown je určen především k tomu, aby mu ulehčil a výrazně napomohl snížení obložnosti zejména oddělení intenzivní péče. Už nyní se v některých nemocnicích nedostává prostor a vybavení, jaké by byly pacientům dříve standardně schopny nabídnout. Vzhledem k délce průběhu nemoci a obtížnému určení jejího začátku budou během tří týdnů lockdownu dobíhat následky předchozího přístupu, u něhož bohužel optimismus neodpovídal realitě.

Asi tu opakujeme to, co stejně všichni víte. Mnozí z Vás při hodnocení situace pravděpodobně docházejí k jiným závěrům. Podle úsudku našeho svědomí by ovšem umožnit během těchto tří týdnů bohoslužebné setkávání v dosavadním režimu znamenalo vystavovat nebezpečí nákazy a následně těžko dosažitelné zdravotní pomoci především Vás. Prosíme Vás tedy o pochopení.

Během tří týdnů lockdownu se budeme snažit rozšířit své služby tam, kde nezahrnují hromadné fyzické setkávání. Vedle internetových přenosů nedělních bohoslužeb a každodenních nešpor jsme se vrátili k předchozí praxi přenášené modlitby korunky k Božímu milosrdenství a růžence od pondělí do soboty ve 20 hod.; rádi se při nich budeme výslovně modlit i na Vaše úmysly, které můžete zasílat e-mailem P. Mikulášovi (mikulas.selvek@seznam.cz). Rádi bychom Vás též pozvali k online biblickým hodinám, kterých se ujme P. Gorazd. Konkrétní informace naleznete vždy na webových stránkách farnosti (farnoststrahov.cz).

Příležitost přijmout eucharistii či svátost smíření bude vedle doposud deklarovaných tří časů o nedělích (v 9, 11:30 a 18 hod.) i každý den od pondělí do soboty průběžně mezi 17:30 a 18:30, kdy Vám bude v bazilice vždy k dispozici kněz. Pro individuální duchovní i svátostnou péči se můžete obrátit na P. Mikuláše (775 348 346) či P. Gorazda (608 247 522). Připraveni pomoci jsou též ostatní kněží kláštera.

Sami doufáme, že současná razantní zpřísnění přinesou zdravotnímu systému úlevu a že se situace začne konečně vyvíjet k lepšímu. Omlouváme se za omezení, jež Vám z toho vyplývají.

Děkujeme za pochopení a vyprošujeme Boží požehnání.

Daniel Janáček, OPraem.
opat

Mikuláš Selvek, OPraem.
farář

Kategorie: 2021 věřící