Svátek Uvední Páně do Chrámu 2024

Každoročně 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do Chrámu, který je připomínkou událostí, který podle Starého zákona musela podstoupit žena 40. den po narození chlapce ve chrámu. 

Průvod světel je charakteristickou součástí liturgie tohoto svátku.
Průvod světel je charakteristickou součástí liturgie tohoto svátku.

Publikováno: 2. 2. 2024

Jak připomínají čtení tohoto svátku, tak v průběhu obřadu starozákonního Představení prvorozeného chlapce Ježíše Hospodinu, bylo zjeveno, že On je Světlem k osvícení pohanským národům a slávou izraelského lidu. Letos jsme si tuto skutečnost připomněli při mši svaté, která začínala obřadem žehnání svící v kostele sv. Rocha a následných průvodem do strahovské baziliky. 

Kategorie: 2024 věřící

Galerie

Začátek mše v kostele sv. Rocha
Začátek mše v kostele sv. Rocha
Požehnání svící
Požehnání svící
Požehnání svící
Ve strahovské bazillice
Sláva na výsostech Bohu
Ze mše svaté
Příprava obětních darů
Eucharistická modlitba
Závěrečné požehnání