Svatomikulášská nadílka

Tradice v našich zemích nám velí obdarovávat děti dárečky v předvečer svátku sv. Mikuláše

Publikováno: 5. 12. 2019

Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře v Lykii na území dnešní Turecka. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, vynikal štědrostí vůči potřebným, též jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce.

V roce 2019 jsme pro děti uspořádali svatomikulášskou nadílku v sále Boženy Němcové v prelatuře strahovského kláštera. Za fotografie děkujeme bratru Václavovi.

Kategorie: 2019 věřící