Výstava k 900 letům řádu premonstrátů

Řád premonstátů vznikl v Prémontré o Vánocích roku 1121. Slavíme tedy 900 let jeho existence. Přijměte, prosím, pozvání na výstavu k této význačné příležitosti

Publikováno: 27. 11. 2020

|výstava na Strahově | 27. 11. 2020 - 31. 1. 2022

Výstava je věnovaná 900. výročí založení premonstrátského řádu, se zvláštním zřetelem na země Koruny české a Strahovský klášter.

Libreto | Author

P. Evermod Gejza Šidlovský, O.Præm.

Výtvarná spolupráce

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni

Pedagogické vedení

za ateliér Didaktické ilustrace Renáta Fučíková

za ateliér Grafického designu a digitálních médií Ditta Jiřičková

za ateliér Animace Vojtěch Domlátil

Odborná spolupráce

Hedvika Kuchařová

P. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek, O.Præm.

Architektonické řešení

Tomáš Štajnc

D - PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Grafické řešení

Kamila Kučerová

Autorka loga výstavy

Bára Hofmanová

Realizace

GRAPO s.r.o.

 

Za podpory

Galerie

Multimediální prezentace života a poslání řádu
Vyobrazení středověkého kláštera s popisem jednotlivých částí
Premonstrátské kláštery ve světě
Expozice v románských sálech
Expozice v románských sálech
Předpokládaná románská podoba Strahovského kláštera
Obnobí nacistické perzekuce
Období Komunistické perzekuce
Expozice v ambitech kláštera