Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze

Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze

Katalog prvotisků Strahovské knihovny obsahuje 1578 bibliografických titulů nacházejících se v 1214 knižních svazcích.

Knihu uzavírá 501 barevných, většinou celostránkových fotografií knižních vazeb, dekorativních iluminací, miniatur, provenienčních poznámek nebo připojených deskotisků a fragmentů starých tisků. Struktura katalogizačních záznamů se přidržuje české verze mezinárodního standardu bibliografických popisů pro staré tisky a prvotisky ISBD(A) z roku 1997. Záznamy jsou opatřeny podrobnou kolací.

Objednávkový formulář