Společenský večer farnosti 2017

Dne 1. prosince se konal v refektáři kláštera kapucínů na Loretě společenský večer strahovské farnosti.

Podívejte se na následující fotografie...