Svátost biřmování 5. června 2022

Biřmování jsme slavili v neděli 5.6.2022 o slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Po roce duchovní přípravy nastal pro naše biřmovance den, který pro ně učinil Pán a my všichni jsme se s nimi měli možnost radovat z daru Ducha Svatého, který jim byl dán skrze modlitbu a vkládání rukou pana opata Daniela Petra Janáčka, O. Praem. Po mši svaté jsme prožili společné pohoštění v klášterní zahradě. Díky všem, kteří pomohli a zapojili se do organizace této slavnosti.