Farní poutní výlet do Nové Paky 27. 4. 2024

POUTNÍ VÝLET VLAKEM DO NOVÉ PAKY

SOBOTA 27. DUBNA 2024

ODJEZD VLAKU Z HL. NÁDRAŽÍ V 7:09 (R 943 HRADEČAN) DO NOVÉ PAKY – MĚSTA (JÍZDENKY SI ZAJIŠŤUJE KAŽDÝ SÁM.)

PROGRAM:

  • NÁVŠTĚVA POUTNÍHO KLÁŠTERNÍHO KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (PROHLÍDKA A MŠE SVATÁ)
  • NÁVŠTĚVA MUZEA – SUCHARDŮV DŮM A KLENOTNICE  (VSTUPNÉ 80 KČ, STUDENTI A SENIOŘI NAD 65 LET 60 KČ)
  • OBĚD (CCA 250 KČ) – JEŽKŮV STATEK (MOŽNOST PLATIT KARTOU)
  • NÁVŠTĚVA DŘEVĚNÉHO KOSTELÍKA (DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ)
  • NÁVŠTĚVA FARNÍHO KOSTELA SV. MIKULÁŠE
  • ODJEZD DOMŮ (15:34, PŘÍPADNĚ 17:34)

HLASTE SE P. MIKULÁŠOVI NEJPOZDĚJI DO 22. 4. 2024 (MOB. 775348346, mikulas.selvek@seznam.cz)